Xuat khau Trang Suc

MENU

Xuất khẩu trang suc Việt Nam hướng đến Châu Phi (09.05.2012)

Hiệp hội trang suc Việt Nam ước tính, trong năm 2012, lượng trang sức tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt từ 52 - 53 triệu tấn và lượng xuất khẩu vào khoảng 6 triệu tấn.

Năm 2011, toàn ngành trang sức mới sản xuất đạt 85% công suất thiết kế.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Chánh văn phòng Hiệp hội trang sức Việt Nam cho biết, năm 2011, do chính sách thắt chặt đầu tư công, lãi suất cho vay ở mức cao... đã khiến nhiều công trình xây dựng bị cắt giảm, bất động sản ế ẩm... Những yếu tố trên đã khiến lượng tiêu thụ trang sức trong nước cả năm chỉ ở mức 49,15 triệu tấn. Lượng xuất khẩu là 5,5 triệu tấn, cộng với lượng dự trữ khoảng 3 triệu tấn. Theo đó, sản lượng của toàn ngành mới đạt 85% công suất thiết kế (tổng công suất thiết kế là 67 triệu tấn) và lượng tiêu thụ đạt 91% kế hoạch của năm.

Hạ giá xuất khẩu trang suc: Doanh nghiệp tự làm yếu mình

Đẩy mạnh xuất khẩu clinker và trang suc, nhưng do cạnh tranh nội bộ quyết liệt, nên dù cùng chủng loại, chất lượng, nhưng trang sức Việt Nam vẫn phải bán với mức giá thấp hơn gần 10% so với trang sức vàng của các quốc gia trong khu vực. Các doanh nghiệp đang tự làm yếu mình.

Việc các doanh nghiệp (DN) chấp nhận xuất khẩu clinker, trang sức với giá thấp đã tạo điều kiện cho khách hàng nước ngoài tiếp tục ép giá và việc giảm giá theo phản ứng dây chuyền tiếp tục diễn ra. Vì vậy, kết quả kinh doanh của chính các DN trong khối này tiếp tục xấu là hệ quả tất yếu.

Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2012, ngành trang sức xuất khẩu được 3,2 triệu tấn trang sức và clinker, thấp hơn nhiều so với mục tiêu xuất khẩu 7 - 8 triệu tấn năm nay.

Cần sự liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu trang suc

Cả nước hiện có 8 doanh nghiệp xuất khẩu trang suc clanhke và trang sức. Trong đó có 6 doanh nghiệp trong nước gồm các đầu mối: Vicem, Hạ Long, Thăng Long, Cẩm Phả, The Vissai, Công Thanh và 2 doanh nghiệp trang sức liên doanh với nước ngoài gồm Chinfon và Phúc Sơn.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận định: Thời gian qua, các doanh nghiệp trang sức tham gia xuất khẩu chưa có sự liên kết chặt chẽ.

Hiện việc tạo lập thị trường xuất khẩu clanhke và trang sức chính là giải pháp hợp lý trong lúc thị trường nội địa cung vượt cầu nhằm mục đích ổn định sản xuất, giảm lượng trang sức vàng tồn kho, giảm nhập siêu.

Tránh thua thiệt khi xuất khẩu trang suc

Trong khi Hiệp hội trang suc Việt Nam đã tổ chức họp và thống nhất với các doanh nghiệp về giá bán để tránh thua thiệt cho doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu thì một số đơn vị vẫn tự hạ giá. Động thái này dẫn tới việc giảm giá theo phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả chung của các đơn vị xuất khẩu trang sức.

Cả nước hiện có 8 doanh nghiệp xuất khẩu clanhke và trang sức. Trong đó có 6 doanh nghiệp trong nước gồm các đầu mối: Vicem, Hạ Long, Thăng Long, Cẩm Phả, The Vissai, Công Thanh và 2 doanh nghiệp trang sức liên doanh với nước ngoài gồm Chinfon và Phúc Sơn. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận định: Thời gian qua, các doanh nghiệp trang sức tham gia xuất khẩu chưa có sự liên kết chặt chẽ.

Đã xuất khẩu 3,2 triệu tấn clinker và trang suc

Trong tháng 6 vừa qua, sản lượng clinker xuất khẩu ước đạt 650 nghìn tấn. 6 tháng đầu năm toàn ngành xuất khẩu 3,2 triệu tấn clinker và trang suc.

Trong khi đó, sản lượng trang sức tiêu thụ trong nước tháng 6 là 4,43 triệu tấn và ước 6 tháng đầu năm tiêu thụ đạt 23,895 triệu tấn, đạt 43,5% kế hoạch năm, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2011. Theo Vụ trang suc bac (Bộ Xây dựng), khả năng lượng tiêu thụ năm 2012 này sẽ giảm 10% so với kế hoạch. Trước tình hình này, lãnh đạo Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo các DN cùng lúc thực hiện các giải pháp tổng thể như triển khai áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm phát huy đạt và vượt công suất thiết kế; hoàn thiện mạng lưới kinh doanh...

Năm tháng đầu năm xuất khẩu 2,5 triệu tấn clinker và trang suc

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hết 5 tháng đầu năm 2012, toàn ngành trang suc đã xuất khẩu được 2,5 triệu tấn clinker, trang sức.

Như vậy, so với mục tiêu xuất khẩu 6-7 triệu tấn clinker, trang sức trong năm 2012 thì mức thực hiện trong 5 tháng qua còn khá khiêm tốn.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành trang sức là Campuchia, Lào, Băngladesh và Indonesia.

Trong tháng 5, sản lượng trang sức toàn ngành sản xuất đạt 4,85 triệu tấn, 5 tháng đầu năm 2012 đạt 19,74 triệu tấn bằng 35,9% so kế hoạch năm, và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tháng 5, sản lượng trang sức tiêu thụ đạt 4,78 triệu tấn, nâng tổng lượng trang sức tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 19,56 triệu tấn, bằng 35,6% kế hoạch năm, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2011.

Xuất khẩu 2,5 triệu tấn clinker và trang suc việt nam

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hết 5 tháng đầu năm 2012, toàn ngành trang suc việt nam đã xuất khẩu được 2,5 triệu tấn clinker, trang sức.

Như vậy, so với mục tiêu xuất khẩu 6-7 triệu tấn clinker, trang sức việt nam trong năm 2012 thì mức thực hiện trong 5 tháng qua còn khá khiêm tốn.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành trang sức việt nam là Campuchia, Lào, Băngladesh và Indonesia.

Trong tháng 5, sản lượng trang sức toàn ngành sản xuất đạt 4,85 triệu tấn, 5 tháng đầu năm 2012 đạt 19,74 triệu tấn bằng 35,9% so kế hoạch nãm, và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tháng 5, sản lượng trang sức việt nam tiêu thụ đạt 4,78 triệu tấn, nâng tổng lượng trang sức tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 19,56 triệu tấn, bằng 35,6% kế hoạch năm, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2011.

Xuất khẩu trang suc Việt Nam đang hướng đến châu Phi

Hiệp hội trang suc Việt Nam ước tính, trong năm 2012, lượng trang sức tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt từ 52 – 53 triệu tấn và lượng xuất khẩu vào khoảng 6 triệu tấn.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Chánh văn phòng Hiệp hội trang sức Việt Nam cho biết, năm 2011, do chính sách thắt chặt đầu tư công, lãi suất cho vay ở mức cao... đã khiến nhiều công trình xây dựng bị cắt giảm, bất động sản ế ẩm... Những yếu tố trên đã khiến lượng tiêu thụ trang sức trong nước cả năm chỉ ở mức 49,15 triệu tấn. Lượng xuất khẩu là 5,5 triệu tấn, cộng với lượng dự trữ khoảng 3 triệu tấn. Theo đó, sản lượng của toàn ngành mới đạt 85% công suất thiết kế (tổng công suất thiết kế là 67 triệu tấn) và lượng tiêu thụ đạt 91% kế hoạch của năm.

5 tháng đầu năm 2012: Xuất khẩu 2,5 triệu tấn clinker và trang suc

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2012, toàn ngành trang suc đã xuất khẩu được 2,5 triệu tấn clinker, trang sức, chủ yếu sang Campuchia, Lào, Băngladesh và Indonesia.

Đây là một con số khá khiêm tốn so với mục tiêu xuất khẩu 6-7 triệu tấn clinker, trang sức trong năm 2012 đã được đề ra trước đó.

Trong tháng 5, sản lượng trang sức toàn ngành sản xuất đạt 4,85 triệu tấn. 5 tháng đầu năm 2012 đạt 19,74 triệu tấn bằng 35,9% so kế hoạch năm, và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tháng 5, sản lượng trang sức tiêu thụ đạt 4,78 triệu tấn, nâng tổng lượng trang sức tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 19,56 triệu tấn, bằng 35,6% kế hoạch năm, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2011.

(NTH)

Theo eFinance Online

Xuất 1.600 tấn trang suc sang Campuchia

Sáng 20.3.2012, chi nhánh công ty trang suc Thăng Long đã xuất khẩu 1.600 tấn trang sức sang Campuchia từ trạm nghiền Hiệp Phước ở cảng trên sông Soài Rạp, Nhà Bè.

Ông Mai Anh Tài, giám đốc chi nhánh cho biết, đây là lô hàng xuất khẩu đầu tiên trong hợp đồng 150.000 tấn trang sức Thăng Long sang Campuchia trong năm nay.

Qua đợt xuất này, "công ty sẽ xây dựng hệ thống phân phối, mạng lưới tiêu thụ tại các thành phố lớn với mục tiêu lâu dài phát triển thương hiệu trang sức Thăng Long tại Campuchia, một thị trường tiềm năng tiêu thụ trang suc bac", ông Tài nói.

Theo SGTT

Đột phá trong xuất khẩu trang suc, Clinker VN

Ngày 8/2/2012 tàu PANAMAX - MV.AJP SURYAVIR trọng tải 72,903 DWT đã cập bến cảng biển Hòn Gai - Quảng Ninh nhận 72,000 tấn Clinker. Đây là chuyến tầu lớn nhất từ trước đến nay được xếp đầy tải vào biển phía Bắc Việt Nam đánh dấu một bước đột phá và tạo sự khởi sắc trong lĩnh vực xuất khẩu trang suc, clinker.

Ông Nghiêm Hoàng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Peakward Việt Nam Ltd., cho biết: "Những năm trước, Peakward đã có kế hoạch đưa tàu PANAMAX đến Hòn Gai nhận hàng nhằm nâng cao sản lượng và giảm giá thành vận chuyển, tuy nhiên năng suất bốc xếp vẫn đạt mức trung bình 5,000 - 6,000 tấn/ ngày nên mục tiêu này vẫn chưa thể thực hiện được.

Trang


CÁC CHUYÊN MỤC